Binární G-systémy

Popis: D:\binary\images\d_gbsyst.jpgBinární G-systém

Binarní systém G(2,k) je zvláštní případ G-systému, n=2. Je vhodný pro klassifikaci hudebních struktur.

Distanční schéma

V binarním systému (base E(A) ={0, 1}) je snadné vyjádřit strukturu instancí.
Nechť úroveň druhu L je počet číslic "1" v instanci a nechť interval je vzdálenost mezi dvěma číslicemi "1". Distanční schéma je výpis všech sousedících intervalů, poslední interval v závorkách.

 k-gon                   distanční schema
   0
  0  0                      (0)
   0
   0     0     0     1
  1  0   0  0   0  1   0  0       (4)
   0     1     0     0
   0     0     1     1
  1  0   0  1   0  1   1  0      1 (3)
   1     1     0     0
   0     1
  1  1   0  0                2 (2)
   0     1
   0     1     1     1
  1  1   0  1   1  1   1  0     1 1 (2)
   1     1     0     1
   1
  1  1                   1 1 1 (1).
   1
 

Mocniny (a+b)

Mocniny (a+b) jsou příkladem systému G(2,k). Mechanismus vnoření je označen závorkami [].

 ( a + b )^1 = a + b
 ( a + b )^2 = [a]^2+ 2ab + [b]2
 ( a + b )^3 = [a]^3+ 3a^2b + 3ab^2 + [b]3
 ( a + b )^4 = [a]^4+ 4a^3b + 4a^2b^2+ 2[ab]^2+ 4ab^3+ [b]^4
 ( a + b )^5 = [a]^5+ 5a^4b + 10a^3b^2+ 10a^2b^3+ 5ab^4+ [b]^5
 ( a + b )^6 = [a]^6+ 6a^5b + 12a^4b^2+ 3[a^2b]^2+ 18a^3b^3+ 2[ab]^3+ 12a^2b^4+ 3[ab^2]^2+ 6ab^5+[b]^6

Z pohledu struktur G-systémů není výraz a^2 * b^2 roven [a*b]^2 (podobně a^4 * b^2 a [a^2 * b]^2, ...).

Pascalův trojúhelník vychází z g-druhů následujícím způsobem:

  k = 1:          {1} + {1}
               x   x
               1   1
  k = 2:        [1]1+ {2} + [1]1
                x
                1
  k = 3:      [1]1+ {3} + {3} + [1]1
              x   x
              1   1
                [2]2
                 +
  k = 4:      [1]1+ {4} + {4} + {4} + [1]1
              x   x   x
              1   1   1
  k = 5:    [1]1+ {5} + {10} + {10} + {5} + [1]1
            x   x   x   x
            1   1   1   1
             [3]3 [2]2 [3]3
              +   +   +
  k = 6:   [1]1+ {6} + {6} + {6} + {6} + {6} + [1]1
           x   x   x   x   x
           1   2   3   2   1
  k = 7: [1]1+ {7} + {7} + {7} + {7} + {7} + {7} + [1]1
         x   x   x   x   x   x
         1   3   5   5   3   1
                 [2]2
                  +
            [4]4    [4]4    [4]4
            +      +      +
  k = 8: [1]1+ {8} + {8} + {8} + {8} + {8} + {8} + {8} + [1]1
         x   x   x   x   x   x   x
         1   3   7   8   7   3   1

Podstruktury druhů

Podstrukurou druhu g v G(2,k) je takový druh g*, pro kterou jedna z instancí u* vyhovuje vztahu

  u*=u* AND g (binárně).

Například [0001] v G(2,4) je podstrukturou [0101], protože [0001]=[0001] AND [0101].
Naopak např. [0011] není podstrukturou [0101].

Třída g=1387 (známá z hudby), tj. [101011010101], má distanční schéma 221221(2) a 65 podstruktur. V následujícím přehledu jsou podstruktury vypsány - setříděné po úrovních.

 0/ 0
 1/ 1
 2/ 3,5,9,17,33,65
 3/ 11,13,21,35,37,41,49,67,69,73,81,97,133,137,145
 4/ 43,45,53,75,85,99,105,139,141,149,163,165,169,
 177,197,209,291,293,297,329
 5/ 107,171,173,181,213,299,301,331,355,397,461,421,
 425,597,661
 6/ 363,427,429,685,693,725
 7/ 1387

Schematická algebra